Zakład D.D.D Fat Rat nowym sponsorem.

W gronie sponsorów Mazura Ełk witamy Zakład D.D.D. Fat Rat Robert Sierotko – www.deratyzacja.elk.pl

D.D.D., czyli Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja.

Zakład “DDD” Fat Rat Ełk od 1993 roku wykonuje usługi:

  • tępienia szkodników: mącznych i zbożowych
  • tępienia insektów: prusaki, karaluchy, mrówki faraona, rybiki, pluskwy
  • tępienia owadów: muchy, mrówki, osy, szerszenie, pchły, komary, meszki
  • tępienia gryzoni: myszy, szczury, nornice

Deratyzacja , Dezynsekcja, Dezynfekcja :
– pomieszczeń gospodarczych, mieszkalnych, szpitalnych, przedszkola, żłobki, biura, hotele, restauracje, szkoły, sklepy, akademiki, piekarnie, masarnie, stołówki, magazyny zbożowe, spółdzielnie mieszkaniowe itd.
Do wykonywanych usług stosujemy szeroką gamę najnowszych środków krajowych i z importu, zarejestrowanych, dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Usługi w obiektach szpitalnych, żłobkach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych wykonujemy środkami, które zyskały pozytywną ocenę toksykologiczną w Państwowym Zakładzie Higieny.

W naszej pracy opracowujemy i wdrażamy procedurę zabezpieczeń obiektów przed infestacją gryzoni i owadów. Wystawiamy protokoły pokontrolne wymagane przez sanepid.

  • Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami
  • Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie
    celem jego zwalczenia
  • Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.