Noworoczne Nadzwyczajne Walne Zebranie MKS MAZUR Ełk

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Mazur Ełk

W czwartek (16 stycznia 2020 r.) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego MAZUR Ełk. Podczas spotkania dokonano uzupełnienia Zarządu Klubu, podsumowania działalności statutowych w roku 2019, a także wyznaczono nowe, ambitne cele na najbliższą przyszłość.

Podczas wczorajszego dwuipółgodzinnego spotkania, na którym byli obecni m.in. członkowie ustępującego i nowego Zarządu Klubu, podsumowano zrealizowane zadania w minionym 2019 r., rozmawiano o współpracy z lokalnymi samorządami, planach na przyszłość i realnej możliwości funkcjonowania bez generowania kolejnych zaległości finansowych. Ponadto uzupełniono zarząd o dwóch nowych członków.

Jednym z istotniejszych punktów Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, było wystąpienie Radosława Dorszewskiego nowego Prezesa Klubu. Podczas swojej prezentacji przedstawił nowych członków zarządu, plan rozwoju i cele strategiczne do osiągnięcia, uwzględniając obecną sytuację finansową, sportową i wizerunkową.

Na koniec zebrania, wszyscy uczestnicy wyrazili aprobatę do podjęcia działań zaproponowanych przez nowy zarząd, a także życzyli powodzenia i wytrwałości w osiąganiu zamierzonych celów.

Wkrótce więcej informacji o zmianach personalnych w naszym Klubie i planowanych działaniach nowego Zarządu Klubu.

Zarząd MKS Mazur Ełk:

➡ Radosław Dorszewski – Prezes Zarządu

➡ Cezary Wenda – Wiceprezes

Członkowie Zarządu:

➡ Tomasz Suchocki

➡ Ivan Voloshin

➡ Kamil Dąbrowski

➡ Dawid Murawski

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.