Komunikat Zarządu MKS Mazur Ełk

Wczoraj wieczorem odbyło się spotkanie Zarządu MKS MAZUR Ełk z kibicami i Radą Drużyny. Członkowie Zarządu: Artur Iwanowicz, Jarosław Olszewski, Adam Szulc, Tomek Suchocki złożyli rezygnację z pełnionych funkcji. Tomek Suchocki jest pełniącym obowiązki Prezesa do czasu Walnego Zgromadzenia (za 2 tygodnie). Członkowie Zarządu dziękują kibicom za wsparcie podczas tych trudnych oraz pełnych pracy miesięcy. Życzą również powodzenia osobom, które zdecydują się wejść w skład nowego Zarządu.

ZARZĄD KLUBU MKS MAZUR EŁK

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.